TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT DỊP TẾT KỶ HỢI 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm phổ biến pháp luật về quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, quán triệt và thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông, tuân thủ quy định về đội mũ bảo hiểm… cho học sinh, giáo viên và triển khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật trước, trong và sau dịp tết trường THPT Chu Văn An đã nghiêm túc trong việc phổ biến pháp luật theo công văn số 208/BTP-PBGDPL của Bộ Tư Pháp ngày 16/1/2019. Chi tiết theo đường link tải sau: