AN TOÀN ĐIỆN TRONG NHÂN DÂN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/2/2020 Công ty Điện lực Đắk Nông có công văn số 911/ĐNoPC-AT V/v tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng tráu phép hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Chi tiết xem văn bản đính kèm.