BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 10 (LẦN 1)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh chọn lớp tương ứng để xem câu hỏi ôn tập của các môn. Thời gian hoàn thành vào ngày 26/4/2020, bài làm dưới hình thức phù hợp và gởi về địa chỉ email giáo viên dạy tương ứng.

1. Email giáo viên theo lớp:EMAIL GIÁO VIÊN CÁC LỚP

2. Đề ôn tập theo lớp: 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10C1 10C2 10C3