BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 11 (LẦN 1)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh chọn lớp tương ứng để xem câu hỏi ôn tập của các môn. Thời gian hoàn thành vào ngày 26/4/2020, bài làm dưới hình thức phù hợp và gởi về địa chỉ email giáo viên dạy tương ứng.

1. Email giáo viên theo lớp: EMAIL GIÁO VIÊN CÁC LỚP

2. Đề ôn tập theo lớp: 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11C1 11C2