BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 12 (LẦN 1)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh chọn lớp tương ứng để xem câu hỏi ôn tập của các môn. Thời gian hoàn thành vào ngày 26/4/2020, bài làm dưới hình thức phù hợp và gởi về địa chỉ email giáo viên dạy tương ứng.

1. Email giáo viên theo lớp: EMAIL GIÁO VIÊN CÁC LỚP

2. Đề ôn tập theo lớp: 12A1  12A2   12A3   12A4   12A5   12A6   12C1    12C2