BỘ ĐỀ MINH HỌA TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hôm nay, ngày 7/5/2020 Bộ GD-ĐT đã công bố bộ đề minh họa tốt nghiệp năm 2020, cụ thể:

1. Bài thi Toán học:

 

2. Bài thi Ngữ văn:

3. Bài thi Ngoại ngữ:

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

– Môn thi thành phần Vật lí :

– Môn thi thành phần Hóa học:

– Môn thi thành phần Sinh học:

5. Bài thi Khoa học xã hội:

– Môn thi thành phần Lịch sử:

– Môn thi thành phần Địa lí:

– Môn thi thành phần Giáo dục công dân: