CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC NÂNG CAO SỨC KHOẺ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

VIDEO SỐ 05: Corona – Đại dịch sẽ phải lùi xa – Nhạc và lời: Bùi Anh Tú: BÀI TẬP THỂ DỤC DÀNH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

– Nguồn: Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNICEF Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản xây dựng các bài tập Thể dục nhằm nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh phòng chống dịch COVID-19
– Link tải tài liệu chương trình: https://bit.ly/2ExIroY
– Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oqB0HGyU3fo