CHƯƠNG TRÌNH “LỚP HỌC KHÔNG KHOẢNG CÁCH”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chương trình “Lớp học không khoảng cách” được hệ thống HOCMAI và Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tiếp tục phối hợp sản xuất và phát sóng.

Thời gian phát sóng: Từ 18/10/2021 – 31/12/2021

Kênh  và hạ tầng phát sóng: VTC11,VTC8, Ứng dụng di động VTC Now, một số hạ tầng Interner có tiếp sóng.

Chi tiết xin mời xem file đính kèm: