LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”. 

       Trong những năm qua, chi bộ trường THPT Chu Văn An đã và đang làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Ngày 3/1/2019, chi bộ Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 2 đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Hòa nâng số lượng đảng viên trong chi bộ nhà trường lên 26 trong đó đảng viên dự bị 02.

Ảnh và Tin – admin