LỚP HỌC KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hệ thống giáo dục HOCMAI và Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đã sản xuất chương trình “Lớp học không khoảng cách”, mục tiêu nhằm giúp học sinh có thể chủ động ôn tập kiến thức và trang bị kỹ năng mềm trong mùa hè thông qua các phương pháp giảng dạy của truyền hình, tích hợp môi trường trực tuyến, học sinh có thể xem và học trên các thiết bị điện tử khác nhau.

Chương trình miễn phí

Các kênh phát: VTC11, VTC8, Ứng dụng VTC Now, www.vtc.gov.vn, truyền hình Internet.

Chi tiết văn bản: 

— admin—