SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 22/1/2018 Trường THPT Chu Văn An – Tx Gia Nghĩa – Tỉnh Đăk Nông tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018. Tổng số học sinh toàn trường 1065, học sinh giỏi toàn diện: 32 Chiếm tỉ lệ 3%, học sinh khá: 432 chiếm tỉ lệ 40.56%, học sinh trung bình: 467 chiếm tỉ lệ 43.85%, học sinh yếu: 127 chiếm tỉ lệ 11.92%, học sinh kém: 7 chiếm tỉ lệ 0.66%.

(Trao phần thưởng cho học sinh giỏi toàn diện)

(Tập thể lớp có thành tích trong phong trào học tập và thi đua)

(Học sinh đạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2017-2018)

                                                                                                                                          Admin