THÔNG TIN VỀ KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRƯỜNG ĐHQG-HCM NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực năm 2022, sau đây là thông tin về kì thi.