THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Chi tiết xem tại đường link sau: