Lượt xem:

Đọc bài viết

19h30, Ngày 27/11/2018, học sinh Trường THPT CHU VĂN AN tham dự buổi giới thiệu và phát hành tác phẩm mới “DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC” tác giả Trần Lê Châu Hoàng của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Nông tại hội trường Tỉnh uỷ.

Tin, Ảnh Đoàn trường