HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TNGT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số: 1888/KH-SGDĐT, ngày 31/10/2016 về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” . Trường THPT Chu Văn An đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1.     Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện

– Mục đích:

Nâng cao nhận thức, ý thức của giáo viên, CNV và học sinh toàn trường trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, thực hiện kế hoạch, mục tiêu giáo dục của nhà trường năm học 2016 – 2017;

Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ đối với những tổn thất, mất mát của các nạn nhân cũng như gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông;

– Hình thức: tổ chức toàn diện, rộng khắp với tất cả các đối tượng giáo viên, CNV, học sinh toàn trường; triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo đến tất cả giáo viên, CNV toàn trường. Đối với học sinh tuyên truyền bằng sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt Đoàn do Đoàn trường tổ chức.

     2. Biện pháp tổ chức thực hiện

          – Thực hiện các công văn của Sở giáo dục đào tạo Đăk Nông,

          – Tuyên truyền, phổ biến các công văn của Sở giáo dục và đào tạo đến toàn thể giáo viên, CNV nhà trường;

          – Giao cho Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động tuyên truyền đối với học sinh toàn trường;

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1.     Thời gian tuyên truyền:

– Từ 14/11 đến 18/11/2016

     2. Nội dung tuyên truyền:

         – Thực hiện tưởng niệm vào giờ chào cờ sáng thứ 2, ngày 14/11/2016: dành 1 phút tưởng niệm; phát thông điệp ATGT trên hệ thống âm thanh của nhà trường;

– Nói chuyện, tuyên truyền trong các buổi chào cờ; trong các giờ sinh hoạt lớp;

– Treo băng rol tại dãy phòng học 3 tầng với nội dung theo quy định;

– Phát thông điệp ATGT trên hệ thống phát thanh của nhà trường từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2016 vào đầu và cuối mỗi buổi học;

      3. Một số hình ảnh hoạt động:

         chào cờ 2.jpg

                               Không khí tiết chào cờ đầu tuần                                               chào cờ 3.jpg