HƯỚNG DẪN TRA CỨU SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sổ liên lạc

Mỗi học sinh có một bộ Hồ sơ chứa thông tin về quá trình học tập của mình gọi là Học Bạ Điện Tử (HBĐT).

Ứng dụng sổ liên lạc (SLL) giúp phụ huynh tra cứu thông tin trong HBĐT của con mình.

TRA CỨU KQHT XEM CHI TIẾT LINK ĐÍNH KÈM

Tin Admin